Utrymningsövning

Här övar vi på utrymning i en simulerad situation med rök. Detta är till för att ge en tydlig bild på hur utrymningen på företaget fungerar samt ge företaget en möjlighet till förbättring så att man är väl förberedd för ett skarpt läge.

Dessa utrymningar är helt företagsanpassade, men vi överlämnar alltid en sammanställning av resultatet efter genomförd brandövning.