Utrymningsledare

Denna utbildning riktar sig främst till brandskyddsansvariga, skyddsombud samt chefer. Utbildningen är en fördjupning på brandskyddsutbildningen och är till för att skapa en förståelse för de lagar och regler som finns gällande lagen om skydd mot olyckor. Med hjälp av utbildningen så stärker vi brandskyddsansvariges kompetens i brandskyddsfrågor samt lär ut vikten av regelbundna kontroller och checklistor.

 • Utrymningsledarens funktion
 • Brandens uppkomst
 • Brandförlopp
 • Släckmedel
 • Släckmetoder
 • Utrymning
 • Brandcentralen
 • För hemmet
 • På jobbet
 • Brandspridning
 • Ansvarsfördelning
 • Brandpolicy

Varje deltagare får ett intyg efter genomförd utbildning.