Utrymningsplaner

Vi levererar utrymningsplaner enligt den svenska standarden SS 2875. Våra utrymningsplaner har en mycket tydlig layout.

Utrymn­ings­planer skall finnas i alla arbet­slokaler och allmänna utrym­men. Alla som vis­tas i en byg­gnad ska lätt kunna ori­en­tera sig och snabbt se var närm­sta utgång och släckred­skap finns.

Kontakta oss idag för en offert!