D-HLR (defibrillator)

I denna utbildning får deltagarna lära sig hur man använder en hjärtstartare och hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Utbildningen riktar sig främst till personer med förkunskaper i HLR, men det går även att lösa med en kombinerad utbildning (D-HLR med HLR) där vi går igenom allt från grunden.

  • Test av HLR-teknik (OBS! Krav på godkänd HLR-teknik)
  • Vikten av tidig defibrillering
  • Larmrutiner
  • Att använda en hjärtstartare
  • Teamträning
  • Säkerhetsaspekter
Varje kursdeltagare får en kursbok i D-HLR och ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs.