Hjärtsäker Plats - En svensk standard

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000: Hjärtsäker Zon - användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att fler arbetsplatser och miljöer ska bli hjärtsäkra och att fler liv skall räddas.
En ny unik SIS-standard har tagits fram för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Sverige och kvalitetssäkra implementation av hjärtstartare runt om i samhället.

SIS Hjärtsäker Zon är den första standarden i sitt slag i Europa och den definierar vad som är en hjärtsäker zon med generella krav på:

  • Hjärtstartare
  • Utbildning
  • Information och skyltning
  • Tillgänglighet
  • Beredskap och larmrutiner
  • Registrering
  • Underhåll och ansvar

En hjärtsäker zon innebär att ni som företag eller förening skapar en plats där ni tar ansvar för arbetsmiljön och skapar en trygg plats för både medarbetare, kunder och besökare.

JS Kontroll kan hjälpa er med att upprätta och bibehålla er hjärtsäkra zon. Vi hjälper er med att lägga upp en plan för kontinuerlig utbildning där våra instruktörer är certifierade av Svenska HLR-rådet samt ser till så att ni uppfyller samtliga krav för den svenska standarden för hjärtsäker zon.

Mer information samt standarden i sin helhet går att läsa på SIS webbplats.

Kontakta oss idag för en offert!