Repetition

Dessa utbildningar vänder sig till företag som inom ca 18 månader genomgått en grund- och eller vidareutbildning inom HLR, Första Hjälpen och eller Brandskydd. Här är syftet att repetera tidigare kunskaper samt även få information om eventuella nya riktlinjer, lagar eller regler.