Repetition

Dessa utbildningar vänder sig till företag som inom ca 18 månader genomgått en grund- och eller vidareutbildning inom HLR och Första Hjälpen. Här är syftet att repetera tidigare kunskaper samt även få information om eventuella nya riktlinjer.