Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildningen är både teoretisk och praktisk. Under de teoretiska delarna går vi igenom hur ett brandförlopp kan se ut, olika släckmedel, teknik och brandfarlig vara. Vid den praktiska delen får alla deltagare chansen att släcka en mindre brand med brandsläckare och brand i kläder. Vid ett snabbt ingripande kan även den största brand släckas med endast en brandsläckare. En brand förstör inte bara lokalerna utan kan ödelägga en hel verksamhet. Därför är det en enormt viktig investering att utbilda personalen så att de vid en möjlig brand ingriper snabbt och rätt.

  • Brandens uppkomst
  • Brandförlopp
  • Släckmedel
  • Släckmetoder
  • Utrymning

Varje deltagare får ett intyg efter genomförd utbildning.