HLR Repetition

Här går vi, praktiskt och teoretiskt, igenom riktlinjerna för HLR och stämmer av så att kunskapen sitter.