Första hjälpen (L-ABC)

Den här utbildningen inriktar sig till det företag som vill ge sin personal kunskap om enklare sjukvård. Här får man bland annat lära sig lägga förband, stabilt sidoläge, fria luftvägar och heimlich (bukstöt). Personalen får kunskap och möjlighet att öva så att de vid ett skarpt läge i stället för att ta ett steg tillbaka, ingriper och påbörjar livräddande insats. En första hjälpen utbildning innehåller kunskap som alla borde kunna tillämpa.

  • Olyckans uppkomst
  • Medvetande
  • Fri luftväg
  • Andning
  • Cirkulation
  • Praktisk övning
  • Sjukdomar
  • Brännskada
  • Förgiftning
  • Drunkningsolycka/tillbud