Brandskyddsutbildning Repetition

Vid detta tillfälle så går vi teoretiskt igenom i vilken ordning vi skall prioritera vid ett brandförlopp.