Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Alla tjänar på ett bra brandskydd. I ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) planerar, kontrollerar, utbildar, och efterkontrollerar vi personal och brandskydd. JS Kontroll utformar ert brandskydd efter lagen och det behov som vi anser att företaget behöver för en godkänd tillsyn av myndigheten. Genom årliga kontroller och en privat kontaktperson så har ni garanterat snabba svar på alla frågor som kommer att dyka upp.